"ม้าเห็นแมว"

แปลว่า:The horse sees the cat.

September 18, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Aon976242

ทำไม seeถึงเติม s คะ


https://www.duolingo.com/profile/waii592203

แล้วฉันตอบไม่เหมือนตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/porphet8

How are we supposed to know it singular or plural in Thai?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย