1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "พวกเขาอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง"

"พวกเขาอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง"

แปลว่า:They read a book.

September 18, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย