"Thewomanhasdresses."

Dịch:Người phụ nữ có những bộ đầm.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhkietdg

ừ đúng rồi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/diepsoncm

LẠI LÀ ĐẦM VỚI VÁY

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.