Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The woman has dresses."

Dịch:Người phụ nữ có những bộ đầm.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhkietdg

ừ đúng rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/diepsoncm

LẠI LÀ ĐẦM VỚI VÁY

3 năm trước