https://www.duolingo.com/profile/nhuhai24

Sao đến phần chọn từ phù hợp là lại lỗi, ko tiếp tục làm bài được.

June 20, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Chào bạn, bọn mình đã nhận diện được lỗi này và đã gửi cho bên kĩ thuật. Lỗi sẽ được khắc phục sớm, bạn thông cảm :(

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Nếu lỗi còn xảy ra, làm ơn chụp lại màn hình và gửi cho bọn mình tại đây. Cảm ơn bạn.

June 20, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.