https://www.duolingo.com/nhuhai24

Sao đến phần chọn từ phù hợp là lại lỗi, ko tiếp tục làm bài được.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Chào bạn, bọn mình đã nhận diện được lỗi này và đã gửi cho bên kĩ thuật. Lỗi sẽ được khắc phục sớm, bạn thông cảm :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Nếu lỗi còn xảy ra, làm ơn chụp lại màn hình và gửi cho bọn mình tại đây. Cảm ơn bạn.

4 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.