"The children's cats."

Dịch:Những con mèo của những đứa trẻ.

June 20, 2014

20 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Iam_wind

mình không hiểu chỗ này chút giải đáp dùm mình ... the girls' the children .... và the children's the cats .... vị trí dấu ' khác nhau mà nghĩa sao vẫn giống nhau?


https://www.duolingo.com/profile/pmyt

children là dạng số nhiều bất quy tắc của child; còn số nhiều của girl là girls. Các danh từ bất quy tắc khác : Men - man; woman - women; tooth - teeth; ...


https://www.duolingo.com/profile/BacVoThanh

Oh , cảm ơn bạn , mình cũng đang thắc mắc như vậy


https://www.duolingo.com/profile/liemhoang

những con mèo của tụi trẻ cũng sai nản quá


https://www.duolingo.com/profile/Tung_Tam_Tuyet

của những đứa trẻ mới đúng bạn ạ


https://www.duolingo.com/profile/khanhtong

Những con mèo là của những đứa trẻ không đúng sao?


https://www.duolingo.com/profile/buihuy

những chú mèo của những đứa trẻ cũng sai luôn chứ gọi thân mật mà


https://www.duolingo.com/profile/hoangnghia

mình dịch là những con mèo là của những đứa trẻ mà cũng sai. children's mà dịch là được mà


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

mình tưởng children' the cats chứ, children's = children is ?


https://www.duolingo.com/profile/neiht20

Khong. ---'s=của --- hoặc là --- is. Nhưng, "children is" là sai, "children are" là đúng.


https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

minh hieu zoi :)


https://www.duolingo.com/profile/quocdo117

mình tưởng cậu bé và đứa bé giống nhau ?


https://www.duolingo.com/profile/Hoc_nua_hoc_mai

"nhửng con mèo LÀ của những đứa trẻ" sai hả m.n? là sao nhỉ? giải thix giúp mình vs


https://www.duolingo.com/profile/cuubangthien

những con mèo là của bọn trẻ cũng sai ư ?!


https://www.duolingo.com/profile/manhtynn

những đứa con của con mèo không được à


https://www.duolingo.com/profile/Celebistar

Những con mèo của những đứa trẻ mà cũng ko đc chấp nhận sao??????


https://www.duolingo.com/profile/tiensicum

Những con mèo của các con tôi.


https://www.duolingo.com/profile/a_leaf82

Mình dịch những con mèo của trẻ con bị sai, mà trẻ em thì mới đúng, lạ ta?


https://www.duolingo.com/profile/DngNguynTi3

mọi người cho e biết sao lại có nghĩa là những con mèo của những đứa trẻ. mà không phải là những con mèo những đứa trẻ ak. e ms học t.a mọi người giúp đỡ ak

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.