Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sữa ở cạnh pho mát."

Dịch:The milk is by the cheese.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MinhNguynL

the milk is next to the cheese. Em muốn hỏi câu này có sai không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/SuThanhTun

không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Câu của bạn là đúng, nếu trong lúc làm bài đáp án không được chấp nhận bạn bấm Báo lỗi nhé :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nongxuanhuy

the milk is near the cheese. tại sao không được?

4 năm trước