1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Sữa ở cạnh pho mát."

"Sữa ở cạnh pho mát."

Dịch:The milk is by the cheese.

June 20, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MinhNguynL

the milk is next to the cheese. Em muốn hỏi câu này có sai không?


https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Câu của bạn là đúng, nếu trong lúc làm bài đáp án không được chấp nhận bạn bấm Báo lỗi nhé :)


https://www.duolingo.com/profile/nongxuanhuy

the milk is near the cheese. tại sao không được?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.