"Chúng tôi ăn pasta."

Dịch:We eat pasta.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vctong1997

''Chúng tôi ăn pasta'' hay ''chúng tôi ăn mì ống''

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuongnamhp92

we eat mì ống

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhvu3

Anh thì anh hết, việt thì việt hết. Trả lời we eat mì ống cũng bị sai à

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BuiDucDuy

haizz we eat mì ống lại sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lythi83

We eat pasta. Chúng tôi ăn mì ống

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kqhiep

^^

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.