"Chúng tôi ăn pasta."

Dịch:We eat pasta.

June 20, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vctong1997

''Chúng tôi ăn pasta'' hay ''chúng tôi ăn mì ống''

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phuongnamhp92

we eat mì ống

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/anhvu3

Anh thì anh hết, việt thì việt hết. Trả lời we eat mì ống cũng bị sai à

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/BuiDucDuy

haizz we eat mì ống lại sai

June 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lythi83

We eat pasta. Chúng tôi ăn mì ống

July 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/kqhiep

^^

October 30, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.