1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Nó là một người đàn ông."

"Nó là một người đàn ông."

Dịch:It is a man.

June 20, 2014

4 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/danhhuy72

man với men khác nhau ah ????

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Men (những người đàn ông) là dạng bất quy tắc của danh từ man (một người đàn ông) https://www.duolingo.com/comment/3418504

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/danhhuy72

tks

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ekuday

it is the man được không nhỉ các bạn?

June 28, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.