"Nó là một người đàn ông."

Dịch:It is a man.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/danhhuy72

man với men khác nhau ah ????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Men (những người đàn ông) là dạng bất quy tắc của danh từ man (một người đàn ông) https://www.duolingo.com/comment/3418504

4 năm trước

https://www.duolingo.com/danhhuy72

tks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ekuday

it is the man được không nhỉ các bạn?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.