Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con gấu chuẩn bị tấn công chúng tôi."

Dịch:The bear runs at us.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhSoi

"the bear is going to attack us"?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kimhoang_kimpooh

giống mình :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhSoi

:v

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

Đáp án đã được sửa lại. Mọi người thông cảm :(

4 năm trước