"Tháng Hai là một tháng xám xịt."

Dịch:February is a gray month.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenKhoi1410

the february is a gray month sao lại sai nhỉ! dùng the ở đây sao lại k đc nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/andy8x

ở đây là người ta lập trình cho phần mềm 1 hoặc 2 đáp án. Nếu các bạn trùng đáp án với phần mềm thì máy tính báo đúng, nếu các bạn làm khác câu chữ trong 2 đáp án đó các bạn sai. Mặc dù tất cả các câu của các bạn (khác 2 câu trong máy tính) thì đúng ! Nhưng phần mềm ko hiểu được

4 năm trước

https://www.duolingo.com/andy8x

February is a leaden month.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.