"Những người đàn ông đi."

Dịch:The men go.

June 20, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KaraNguyen

Nhưng trong câu con chó đi lại là the dog walks? thế thì phải dịch luôn con chó đi bộ luôn đi.

June 20, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.