Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My dad has a restaurant."

Dịch:Bố tôi có một nhà hàng.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nuocngot0701

bao năm nay đọc là "rét tau rần", giờ nghe đọc từ này ko đọc theo được...

2 năm trước