"I hear a cat and a horse."

Dịch:Tôi nghe thấy một con mèo và một con ngựa.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoangphamv

Mình dịch là: " Tôi nghe thấy tiếng một con mèo và một con ngựa" là sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/trangiatien

mình dùng " nghe tiếng" cũng không chấp nhận.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MuaLanh-192

dịch là " tôi nghe một con mèo và một con ngựa".... sai . híc

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TramPTH

tui cũng bị :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minaconhok

bạn nên dùng nghe thấy vì là hear,listen mới là nghe thôi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lngtmnhin

phát âm sai từ hear rùi, tạch mất

4 năm trước

https://www.duolingo.com/havan2005

tui cung bi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dangvanha

"Nghe tiếng" or "nghe thấy" thì OK. Tại sao "nghe thấy tiếng" lại không được chấp nhận?!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/truongcbm

kỳ vậy trời, đáp án phải là nghe thấy, mình dịch nghe tiếng kêu sai :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tuan35758

Nên dịch sát nghĩa thì hay hơn...... và đáp án nên có thêm phụ chú.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonghuynhduy80

"Tôi nghe thấy 1 con mèo và 1 con ngựa" ... sai số 1 không được, phải là "một"

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.