"Her left shoe is green."

แปลว่า:รองเท้าข้างซ้ายของเธอเป็นสีเขียว

September 21, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Khachornpo

รองเท้าข้างซ้ายของเธอสีเขียว ไม่ได้หรอ


https://www.duolingo.com/profile/chinkaoian

ติดที่ตรงนี้อีกแล้วไปต่อไม่ได้ทำอย่างไรดีถึงจะไปต่อได้ ช่วยด้วยๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย