"I like wine more than I like beer."

แปลว่า:ฉันชอบไวน์มากกว่าฉันชอบเบียร์

September 21, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Khachornpo

ฉันชอบไวน์มากกว่าเบียร์ ไม่ได้หรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย