https://www.duolingo.com/profile/minhvime

Không biết làm sao đổi sang tiếng việt với tiếng anh, giờ không biết giao diện tiếng gì nữa

June 20, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Chào bạn, bấm vào link này: https://www.duolingo.com/course/en/vi và chọn nút đổi khoá học nhé.

June 20, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.