Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Their dog eats."

Dịch:Con chó của họ ăn.

4 năm trước

1 Nhận xét