Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cậu bé ăn một quả táo."

Dịch:The boy eats an apple.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dhiep

Khi nào " eat " có "s" khi nào không vậy

4 năm trước