"Cậu bé ăn một quả táo."

Dịch:The boy eats an apple.

June 20, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dhiep

Khi nào " eat " có "s" khi nào không vậy

September 22, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.