"Hehasourdog."

Dịch:Anh ấy có con chó của chúng tôi.

4 năm trước

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HaDang1

không nghe nổi câu này đoạn has uor hình như đọc ghép âm, ad giải thích hộ giùm, một số câu rất khó nghe

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyencay_vn

nối âm đó bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tee_Mo

từ our mình nghe cứ tưởng là a

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thangseven

our là của chúng tôi we sang our

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocha.2401

đây là kiểu đọc luyến âm trong tiếng anh đấy bạn. hơi khó nghe

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kotarocool

Nối âm vào nghe như thế "He ha s-our dog"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DngNguyn9

Trong trường hợp này dịch là "Nó là con chó của chúng tôi" không được à m.n?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Kyuubi-XD

là he has our dog cơ mà,he là anh ấy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Alstonialts

theo mình , sau một thương vụ nào đó thì "anh ta đã có được chú chó của chúng tôi" hjhj

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ledan12292

đếch hiểu câu này! đề nghị ad dạy tý =))

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anquynhle

"anh ấy có chú chó của chúng tôi" sao lại không dc chấp nhận nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/uyennguyen19

He ko được dịch là ông ấy hả ad?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/realman87

nghe phát âm như là "he has out dog" @@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thangseven

Anh ấy có con chó của chúng tôi.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongdc

cây này tiếng Việt tối nghĩa quá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyennhatminh

sao mà từ she nghe giống với he quá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/keepgoing1993

theo mình thì dịch "nó là con chó của chúng tôi " vậy sẽ sát nghĩa hơn.không nên cứ rập khuôn he là anh ấy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NhimOng

Have/has nghĩa là: có.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/_hinata_

our trong câu đọc nối âm kiểu gì vậy mọi người ? nghe k ra luôn nghe như chữ doi vậy @@

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.