"My first wife"

แปลว่า:ภรรยาคนแรกของฉัน

September 21, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

เมียคนแรกของฉัน ผิดซะงั้น


https://www.duolingo.com/profile/gH3d6

ภรรยาคนแรกของผม น่าจะถูกกว่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย