Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nghề"

Dịch:The profession

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nptn90

the job

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

Job, career cũng được mà >"<

4 năm trước