"Whatishisprofession?"

Dịch:Nghề nghiệp của anh ấy là gì?

4 năm trước

30 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lighthouse_91

Chuyên môn của anh ấy là gì?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Space.Fly

chuyên ngành của anh ta là gì?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyntrnsn1

tôi biết . Anh ấy làm nghề gì thì đi hỏi duolingo ấy!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hue.tun

cho hỏi một chút ạ profession có bằng nghĩa với career và job không ạ ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ruonghieu

Có thể dùng job. Và k dùng career đc. Nó mang nghĩ rộng hơn và k phải 1 công việc cụ thể

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Banhmikhet

mình dịch: "Nghề nghiệp của anh ấy là gì vậy?" => thế là báo sai :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Bonqt

Nghe có vẻ đúng đấy nptn90

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sang_voloi

cho mk ? khi nào dùng are is am vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CasterPham

Nghề nghiệp của hắn là gì?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTuan359914

nghề nghiệp của anh là gì đáp án này ko đc chấp nhận là sao bạn nào giải thích giúp

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Huyn800

Em t ấn ltinh " QSEF5HJT" vẫn báo đúng là thế nào

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bum102233

Cái này lỗi nhìu ghê

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phandinhhuy30100

nghề nghiệp của anh ấy là gì

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nptn90

Nghề nghiệp của anh ta là gì?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/loadfim

Hic,"Anh ấy làm nghề gì?" cũng hok đc sao? huhu...

4 năm trước

https://www.duolingo.com/T.Quynh
T.Quynh
  • 25
  • 11
  • 5
  • 319

ANH AY la HE

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duc1234

Profession mình dịch là chuyên nagnhf cũng sai à

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThPhngAnh1

uk

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanghuan6A6

phải là nghề nghiệp chứ nghe

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_alien_03

Anh ấy làm nghề gì??

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngtphu0905
ngtphu0905
  • 22
  • 15
  • 11
  • 41

????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BAQUYQH

từ nghề nghiệp có job, career, profession, work? trong hoàn cảnh nào xài từ nào v ạ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHongT15

lĩnh vực của anh ta là gì được mà @@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyntrnsn1

không biết anh ấy làm nghề gì ? duolingo hơi vô lý! he he he

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynKhnhLinh16

nè hue.tun , mình nghĩ profession bằng nghĩa với lại career và job đấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mingbimsua

cái từ profession không đọc được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/danghienanh

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha! Bạn... ha... trả... ha... lời... ha... kiểu... ha... đấy... ha... thì... ha... trả... ha... lời... ha... làm... ha... gì... ha...nữa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What is her profession, what is his profession, what is your profession, what is its profession

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuandeptraixxx

Đọc nhanh chóng mặt :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HoaSa10

Profession mình nghĩ mang nghĩa chuyên gia, nên mình dịch là: Anh ta là chuyên gia gì?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.