Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy viết một đáp án trái ngược."

Dịch:She writes the opposite answer.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LontonNguyen

một đáp án thì phải dùng mạo từ "a" chứ ạ?

4 năm trước