"Cô ấy viết một đáp án trái ngược."

Dịch:She writes the opposite answer.

June 20, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LontonNguyen

một đáp án thì phải dùng mạo từ "a" chứ ạ?

June 20, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.