1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I read a book during the mea…

"I read a book during the meal."

Dịch:Tôi đọc một quyển sách trong bữa ăn.

June 20, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thaohuongp

Dịch hơi máy móc. Tôi dịch "tôi đọc sách trong bữa ăn" mà chấm tôi sai.


https://www.duolingo.com/profile/hoNguyn392432

Mình đọc mà nó không nghe


https://www.duolingo.com/profile/NhuNguyen33856

1 với một là khác nhau hả


https://www.duolingo.com/profile/MuaTanKhc

Cuốn sách với quyển sách như nhau mà

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.