"Are your shoes white?"

Dịch:Đôi giày của bạn có màu trắng phải không?

June 20, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dochang

Test n lần phần màu sắc vì những câu dịch nghĩa. :3

June 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/khanhvuminh

yes

June 25, 2014

https://www.duolingo.com/profile/.Feb

chán luôn! toàn sai cứng nhắc!

July 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/rein2004

ĐÔI GIÀY CỦA BẠN MÀU TRẮNG ? SAI SAO?

November 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thuanc2

đôi giầy của bạn mầu trắng phải không?

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Chào bạn, trong quá trình làm bài nếu đáp án đúng của bạn không được chấp nhận, làm ơn bấm nút báo lỗi để bọn mình có thể cập nhật đáp án đó vào hệ thống. Cảm ơn bạn

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/timictu

những đôi giày của bạn có phải là màu trắng không

June 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hathai2014

những chiếc giầy khác những đôi giầy

August 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thattuc

giày của bạn có phải màu trắng ?

June 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thangnv

Thực sự câu này nghe hông rõ ~~

June 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Tiennq

lại sai ^^

June 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/huynhsonca

đôi giày của bạn màu trắng đúng không? (sai sao?)

June 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/yen271295

mình nghe không rõ lắm !!

July 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Tungtono

có phải giày của bạn màu trắng

July 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/marunguyen

giầy của bạn màu trắng à? Vẫn bị sai? why?

July 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/DuongHien

tại sao shoes lại đứng trước white

July 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/churongcon8

có phải những đôi giày của bạn màu trắng không?

July 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nhimthoi06

Những chiếc giày của bạn màu trắng à => sai là sao?

August 7, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.