"Wedrink,weeat."

Dịch:Chúng tôi uống, chúng tôi ăn.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgadaoE

dịch là: "chúng tôi ăn uống" cũng được mà?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

mình sẽ thêm đáp án này. cảm ơn bạn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lythi83

We drink, we eat

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Namxdht

hình như we drink có sự biến âm drink vậy cả nhà. vì chữ drink khi nó đứng một mình đọc khác lắm

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TuyenNguyenVan

Chúng ta uống và ăn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhoctiukenvin

Chúng tôi vs chúng ta nghe không đồng nghĩa lắm trong khi nói chuyện

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vietdaophu

Mình cố tình đọc sai nhưng vẫn đúng là sao

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.