"Nước hoa quả"

Dịch:A juice

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lechienbkpro

sao mình viết juite vẫn đúng nhỉ key ơi?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

juite? mình sẽ cập nhật thêm đáp án là "juice".

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lechienbkpro

uhm thanks.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tit5

Sao lại có mạo từ A nhỉ add ơi!

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.