"The red wine"

Dịch:Rượu vang đỏ

June 20, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TruongSa

chai rượu đỏ

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Thyngo

"The red wine " là rượu van đỏ,chai rượu đỏ còn khác nữa


https://www.duolingo.com/profile/chuthihang

chai rượu đỏ => sai

hĩhix


https://www.duolingo.com/profile/Thyngo

Sai đúng là rồi


https://www.duolingo.com/profile/PIGKUTE

rượu đỏ như máu.KHÈ KHÈ KHÈ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.