Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The red wine"

Dịch:Rượu vang đỏ

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TruongSa

chai rượu đỏ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thyngo

"The red wine " là rượu van đỏ,chai rượu đỏ còn khác nữa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chuthihang

chai rượu đỏ => sai

hĩhix

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thyngo

Sai đúng là rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PIGKUTE

rượu đỏ như máu.KHÈ KHÈ KHÈ

3 năm trước