"Theredwine"

Dịch:Rượu vang đỏ

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TruongSa

chai rượu đỏ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thyngo

"The red wine " là rượu van đỏ,chai rượu đỏ còn khác nữa

4 năm trước

https://www.duolingo.com/chuthihang

chai rượu đỏ => sai

hĩhix

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thyngo

Sai đúng là rồi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PIGKUTE

rượu đỏ như máu.KHÈ KHÈ KHÈ

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.