"Anh ấy ở giữa người đàn ông và người phụ nữ."

Dịch:He is between the man and the woman.

4 năm trước

25 Nhận xét


https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

Dùng among k đc sao?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthitran1

Minh cũng dung among ma sai ah

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthu2008

sai chứ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nam97047

Among dùng trong trường hợp ở giữa những cái gì đó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/zedbadao

anh ấy ở giữa người đàn ông và người phụ nữ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThanh198944

dung the middle of ko dc a

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngochan446894

Sai chu

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/NhatNguyetNguyen

he is between a man and a woman

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuong27

Nếu đề bài nói là 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ thì mới dùng 'a' bạn a.̣

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthu2008

không có a chỉ có the thôi nhá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamXuanHuy

câu trả lởi này sai hả bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DaminhHuynh

sao có is ở đây vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthu2008

chỉ cho vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

Is dùng vào lúc nào hả các bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tjsore

He is middle man and woman ko dc ak mn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NgTHng1

He is a gay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenHuy15

among khi ở giữa 3 người thì phải

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trangluan

Between la giữa 2 ng , con các bạn dung among thi la từ 3 trở lên.nhé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tohaitrieu

Between đi theo sau là 2 danh từ. Ví dụ: She is between the mountain and the sea. cô ấy ở giữa núi và biển Among mang nghĩa là 1 phần của nhóm vì vậy theo sau Among là cum từ số nhiều. VD: She is among the trees Cô ấy ở giữa những cái cây (nằm trong đám cây ấy)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/doanvandoan1992

Phần dịch phải dịch là : anh ấy ở giữa người đàn ông và người phụ nữ chứ,sao lại những người đàn ông và những người phụ nữ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/JerryPham2

In the middle of cũng là ở giữa mà sao sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngochan446894

Dungroiday

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/tien395954

Tại sao phải thêm is?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thuy302835

Sao phải có is nhỉ ?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnDangCom

Rõ ràng tui có is mà sai

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.