"He goes to the newspaper."

Dịch:Anh ấy đi tới tòa soạn báo.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/poohcoi

Anh ấy đi đến tòa soạn báo.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/mrfox.cl

tới vss đi tới -_- vãi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kimnga1988

aizzzz

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tiendungng

dịch là anh ta lên báo có đúng không mọi người

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.