"He goes to the newspaper."

Dịch:Anh ấy đi tới tòa soạn báo.

June 20, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/poohcoi

Anh ấy đi đến tòa soạn báo.

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/mrfox.cl

tới vss đi tới -_- vãi

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/kimnga1988

aizzzz

June 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tiendungng

dịch là anh ta lên báo có đúng không mọi người

June 24, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.