"เดือนมกราคม"

แปลว่า:January

September 23, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mwan14

เดือนมิถุนายนตอบว่า The month of June ถูกต้อง แต่เดือนมกราคม ตอบว่า The month of January ผิด ให้ตอบว่า January เท่านั้น


https://www.duolingo.com/profile/aXQN10

เฮ่อ!!..นึกแล้วเชียว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย