"Những con ngựa của chúng tôi"

Dịch:Our horses

June 20, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Dang_Hanh

Mình đã viết The horses are ours và bị báo sai

June 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Huyphan1402

Mình cũng vậy

August 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dajgjahe0

câu của bạn dịch là : những con ngựa là của chúng tôi" chứ không hẳn là " Những con ngựa của chúng tôi- our horses

August 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pthphap

Chỉ khi danh từ đc nhắc đến lần 2 và chúng ta mún nói ngắn gọn thì mới dùng Mine, ours, yours, .... Thân!

December 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/cunieu0cukieu

the horses are mine cũng đc mà ad

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Tiennq

câu của bạn cunieu0cukieu dịch là: những con ngựa là của tôi. Thân!

June 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pthphap

Chỉ khi danh từ đc nhắc đến lần 2 và chúng ta mún nói ngắn gọn thì mới dùng Mine, ours, yours, .... Thân!

December 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lmn08tn

"the horses of us" sao lại sai nhỉ

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NguynoNgc

"The our horses" k đúng hả mọi ng?

October 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ThanhtrucDo

Có "The" thi không có sỡ hữu "our" bạn nha. Thân !

October 8, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.