"Nobody want to appear in this novel."

แปลว่า:ไม่มีใครอยากปรากฏตัวในนวนิยายเรื่องนี้

September 23, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/flwacce

Nobody wantS to appear in this novel.


https://www.duolingo.com/profile/thanapong.

want ต้องเติม S มั้ย ??

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย