"Với những cô bé?"

Dịch:With girls?

June 20, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MedianNguyen

tại sao ko cần the ở đây? With the girls? cô bé chắc chắn đã xác định rồi, có "the " không thể sai được.

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/haquynhngu

with the girls <== có gì sai @@

June 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/yenxuka

with the girl ???

June 25, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.