Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She runs from me."

Dịch:Cô ấy bỏ tôi.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KaraNguyen

cô ấy rời xa tôi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/mrfox.cl

cô ấy rời bỏ tôi cũng sai -_- mọe

4 năm trước