"Sherunsfromme."

Dịch:Cô ấy bỏ tôi.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KaraNguyen

cô ấy rời xa tôi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/mrfox.cl

cô ấy rời bỏ tôi cũng sai -_- mọe

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.