"Những đứa trẻ là người ăn chay."

Dịch:The children are vegetarian.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thao_277-1994

tại sao vegetarian không có "s" ở sau?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/letientai299

Mình không hiểu tại sao 2 đáp án còn lại lại sai.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanDungTien

mình chưa đồng ý với cách sử dụng mạo từ "the" của trang, không đồng nhất về cách dùng ở những câu khác nhau

4 năm trước

https://www.duolingo.com/realman87

theo t là "the children are the vegetarians

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DongVy

tại sao vegetarian lại không có "s"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Albantar
Albantar
  • 14
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 8
  • 6

"The children are vegetarian" actually means that they contain no meat. The correct English translation would be "The children are vegetarians". Food can be vegetarian, a person can be a vegetarian, but multiple people can't be vegetarian, only vegetarians. ;)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyyaanhh

the boys are vegetarian sao lại sai

.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.