"Những đứa trẻ là người ăn chay."

Dịch:The children are vegetarian.

June 20, 2014

7 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/thao_277-1994

tại sao vegetarian không có "s" ở sau?


https://www.duolingo.com/profile/letientai299

Mình không hiểu tại sao 2 đáp án còn lại lại sai.


https://www.duolingo.com/profile/PhanDungTien

mình chưa đồng ý với cách sử dụng mạo từ "the" của trang, không đồng nhất về cách dùng ở những câu khác nhau


https://www.duolingo.com/profile/realman87

theo t là "the children are the vegetarians


https://www.duolingo.com/profile/DongVy

tại sao vegetarian lại không có "s"


https://www.duolingo.com/profile/Albantar

"The children are vegetarian" actually means that they contain no meat. The correct English translation would be "The children are vegetarians". Food can be vegetarian, a person can be a vegetarian, but multiple people can't be vegetarian, only vegetarians. ;)


https://www.duolingo.com/profile/thuyyaanhh

the boys are vegetarian sao lại sai

.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.