"We had decided to eat beef two years ago."

แปลว่า:พวกเราได้ตัดสินใจกินเนื้อวัวสองปีที่แล้ว

September 23, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pakkpol1

ผมน่าจะถูกนะ

September 23, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย