"She sleeps for a minute."

Dịch:Cô ấy ngủ trong vòng một phút.

June 20, 2014

44 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/poohcoi

Cô ấy ngủ trong một phút cũng được mà

June 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MinhTrNguy12

Vo ly qua

September 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/MinhoNguyen

dịch "ngủ được một lát" hay hơn chứ, ai lại dịch thô là "ngủ đc một phút" chứ :P

July 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phan_van

mình cũng nghĩ vậy

July 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/SkySnTng

ngủ một phút thì ngủ kiểu j k kịp ngáp nữa ý >.<

September 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Hungthinh2102

cô ấy ngủ trong một lúc . cũng đc mà :(

June 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NguyenTanBuu

mình nghĩ là "She sleeps for a while" sẽ phù hợp với câu trả lời của bạn

July 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Salamander170095

"She sleeps in a minute" có đúng không hả mn?

June 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbangvait

"cô ấy ngủ được một lúc" không được luôn

June 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/matocdo2004

nghĩa bá đạo thế trong vòng một phút đã ngủ được à !!!

November 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/mivanthan

Mình nghĩ "for a minute" là "một vài phút" nghe hay hơn. "Một phút" thì hơi sát nghĩa quá

March 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tatdatinh

tai sao có từ for z m.n

March 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/zuby.tae.7

tại sau lại dùng for

March 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/dieuto

Nên thay "a minute" đi . Chứ đẻ vậy buộc phải dich là một phút .mà ngủ 1 phút sao gọi là ngủ được

November 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Tin25830

Ngủ trong vòng một phút có nghĩa là cô ấy dễ ngủ. Nằm xuống là đi vào giấc ngủ mà mọi người.

December 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/optimus19

ghi số 1 cũng không chấp nhận à

November 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hainam1990

She is wife of Nobita :)

November 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Jinnyha

Nghe câu này là " she sleeps four minute " :))

November 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/stormbreak20

cô ấy ngủ trong 1 phut

November 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/mailan111

Co ay ngu trong it phut cug k dc a ==

January 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/meoconhocxuonghp

giờ mới biết "sleep for" @@

March 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/duongpt2

đáp án sai, câu này phải dịch là: cô ta chợp mắt trong một phút

September 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phucdeagil10

cô ta đã ngủ một phút cũng được mà ta

October 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/xxx.smile

Vài phút phải đc chứ

November 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Quangviet411

Mình dịch là" cô ấy chợp mắt một phút" nghe hay hơn mà bị tính sai

July 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thaovan996447

Tôi ngủ

August 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/cg107anona

For dùng ntn vậy ???

August 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/minhtrbi2

Các câụ nói đúng

March 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/btnhi2

Tại sao lại dùng for

September 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vunguyenan1997

For là dùng để đo khoảng thời gian bạn nhé. Vd như: He runs for twenty four minute. Thì ở đây chúng ta dùng for để đo thời gian của him khi khi chạy. Kiểu kiểu vậy.

April 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nguynthnhu957327

Sao lại ngủ có 1 phút

December 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Tannguyen832306

Câu này hiểu là cô ấy ngủ cực nhanh, hay là thời gian cô ấy dành cho ngủ chỉ đc 1 phút

April 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/icando842008

Nobita phiên bản nữ chăng

July 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Khoi603759

Một phút ngủ sao được

July 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Mashiro2007

Mình cũng sai vì viết nhầm thành :"một vài phút "đây

July 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Mashiro2007

Hơi vô lí nhỉ.

July 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/AnDo438370

Dịch thô quá đi

July 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/VanMaiTu

Cô ấy ngủ một chút.

August 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hieu412864

Bị nuốt mất "a", nghe như for minute.

August 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/SinBost

câu này chắc dùng để mĩa mai...

October 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/MinhTh127102

câu này lạ lùng dữ ta

October 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ltng346002
<pre> "'trong vòng một phút" với "thời gian một phút" có gì khác nhau mà không đúng?? </pre>
July 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HungTa6

Câu này dịch là khoảng hay hơn

August 30, 2019

https://www.duolingo.com/profile/thanhtinh12

Làm j có chữ một đâu

September 13, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.