"It is a lemon."

Dịch:Nó là một quả chanh.

June 20, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/smartedu

Tôi cũng dịch :Đó là một quả chanh".

June 21, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.