"That is my philosophy."

แปลว่า:นั้นคือปรัชญาของฉัน

September 25, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wKUB5

"นั่น" ผิดยังไงว้ะ


https://www.duolingo.com/profile/KarnMinimal

"นั้น" หรือ "นั่น" ?


https://www.duolingo.com/profile/SmarterTha11

ไม่ยอมอ้ะ ผมตอบถูกแล้วนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย