"I walk my dog."

Dịch:Tôi dắt chó của tôi đi dạo.

June 21, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TomvsJerry

tôi đi dạo cùng con chó của tôi hay thế mà sai.


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Tôi đi dạo cùng con chó là I walk with my dog nhé, câu đó hơi khác nghĩa so với Tôi dắt chó đi dạo = I walk my dog


https://www.duolingo.com/profile/Ginases

Câu này mình nghĩ là Tôi dắt chó của tôi đi dạo thì hay hơn @.@'...


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đáp án được thêm vào :)


https://www.duolingo.com/profile/Huynh_phiphi

đáp án buồn cười quá: Tôi đi bộ cùng chó của tôi. Nếu cho rằng đáp án này đúng, thì sao đáp án tôi đi bộ cùng con chó của tôi lại là sai???


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đáp án cũ có thiếu sót đó bạn, walk ở đây là hành động dắt chó đi dạo. Đi bộ cùng với con chó của tôi thì nghĩa nó hơi khác một xíu và khi đó người ta sẽ dùng thêm giới từ with vào trong câu.


https://www.duolingo.com/profile/Kieu-Anh

tôi đi bộ cùng con chó của tôi , đúng mà sao máy báo sai


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đáp án của bạn không đúng nhé


https://www.duolingo.com/profile/ITCuongSeven

" tôi đi bộ cùng con chó của tôi " đáp án này sai hả AD


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Bạn xem đáp án phía trên của mình nhé.


https://www.duolingo.com/profile/sigma87

Tôi đưa chó của tôi đi dạo cũng sai:(


https://www.duolingo.com/profile/TunAnhNguy4

"tôi đi bộ với chó của tôi " mà sai


https://www.duolingo.com/profile/HongYn1

Thế còn "tôi dắt chó của tôi"? Theo công thức vẫn sai?


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Tôi dắt chó của tôi là đúng, nhân tiện cho mình hỏi bạn dùng font gì mà lạ thế nhỉ, máy mình hiện ra lỗi nên có thể mới bị báo sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.