"Tôi học tiếng Anh."

Dịch:I study English.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hychiko112

Khác nhau giữa LEARN và STUDY như thế nào v các bạn ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/n61993

study là nghiên cứu mà...vẫn khác học

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thangzz

study có nhiều nghĩa mà ví dụ : học , nghiên cứu , sự chú ý , học hỏi , sự chăm chú .... mỗi nghĩa dùng cho mỗi trường hợp khác nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatpv1

I learn English.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dung122416

Learn mới đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

English is my passion. I love English. I will learn English successfully.

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.