1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi học tiếng Anh."

"Tôi học tiếng Anh."

Dịch:I study English.

June 21, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hychiko112

Khác nhau giữa LEARN và STUDY như thế nào v các bạn ?


https://www.duolingo.com/profile/n61993

study là nghiên cứu mà...vẫn khác học


https://www.duolingo.com/profile/SuperNoob2k4

study có nhiều nghĩa mà ví dụ : học , nghiên cứu , sự chú ý , học hỏi , sự chăm chú .... mỗi nghĩa dùng cho mỗi trường hợp khác nhau


https://www.duolingo.com/profile/nhatpv1

I learn English.


https://www.duolingo.com/profile/dung122416

Learn mới đúng


https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

English is my passion. I love English. I will learn English successfully.


https://www.duolingo.com/profile/tKYWU

Seach google cũng ko dùng từ nghiên cứu là study từ này có khi người địa phương mới dùng

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.