Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi học tiếng Anh."

Dịch:I study English.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hychiko112

Khác nhau giữa LEARN và STUDY như thế nào v các bạn ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/n61993

study là nghiên cứu mà...vẫn khác học

4 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Jun...-

study có nhiều nghĩa mà ví dụ : học , nghiên cứu , sự chú ý , học hỏi , sự chăm chú .... mỗi nghĩa dùng cho mỗi trường hợp khác nhau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatpv1

I learn English.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dung122416

Learn mới đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

English is my passion. I love English. I will learn English successfully.

3 năm trước