1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "What are the stages?"

"What are the stages?"

Dịch:Những giai đoạn là gì?

June 21, 2014

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

lạ nhỉ. Stage dịch là sân khấu, còn stages lại dịch là các giai đoạn


https://www.duolingo.com/profile/July771987

Stages = period; nhưng mà đoạn này nó hơi lừa mình... rõ ràng vừa học cái từ period ở phần trước xong! :))


https://www.duolingo.com/profile/NguyenThanhLoan

Theo minh, Stage nghĩa là giai đoạn, nhưng trong phần bài học này nó nghĩa là sân khấu. "Các sân khấu là cái gì?


https://www.duolingo.com/profile/Lizzie2339

Các giai đoạn là gì?


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbangvait

khi nào dùng satge khi nào dùng period vậy các bạn?


https://www.duolingo.com/profile/maipham1217

Stage trong giải nghĩa tiếng anh của nó là: period or state that sb passes through while developing or making progress. Và period là: a particular length of time. Nên có lẽ Period có nghĩa khái quát, rộng hơn stage. Và stage chỉ là một giai đoạn cụ thể (giống như các bước ) trong một quá trình.


https://www.duolingo.com/profile/ct2forever

sao không ai trả lời nhỉ :(


https://www.duolingo.com/profile/tranhaphuong2410

không biết thì hông trả lời thôi


https://www.duolingo.com/profile/kindtk

stages dịch là những giai đoạn còn period dịch là giai đoạn, có phải stages là số nhiều của period hay không? Nếu không phải thì số nhiều của period là gì?


https://www.duolingo.com/profile/maipham1217

Không phải đâu Kindtk. Cả stage và period đều là hai danh từ đếm được.


https://www.duolingo.com/profile/LeKhue

"Các bước là gì ?" không được sao ?


https://www.duolingo.com/profile/IronSolari

có thêm chữ "vậy" sau cùng, sai @@


https://www.duolingo.com/profile/Ngaongo123

Giai đoạn là "period" cơ mà, còn "stage" là sân khấu chứ Ad ơi.


https://www.duolingo.com/profile/jichiaki

Sao dich la "nhieu" lai khong dung vay ad


https://www.duolingo.com/profile/gmt_lx

stage có nhiều nghĩa ah?


https://www.duolingo.com/profile/son_nv

Theo mình, đây có thể là các đoạn trong các nhạc kịch (các đoạn ngắn về thời gian thực nhưng lại là các thời kỳ dài trong thực tế)


https://www.duolingo.com/profile/radven.wm

Stage có 2 nghĩa vừa là sân khấu vừa là giai đoạn. Còn period có nghĩa là thời kỳ (mang tính chất giai đoạn nhưng dài hơn).

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.