Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi nói nó."

Dịch:I say it.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tien26691

khi nào thì dùng "say" và khi nào thì dùng "speak"?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/RiverPerfume

Dịch là I say that/this có được không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoavt89

Có thể dùng say, talk, speak được mà >"<

4 năm trước