"Tôi nói nó."

Dịch:I say it.

June 21, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/tien26691

khi nào thì dùng "say" và khi nào thì dùng "speak"?


https://www.duolingo.com/profile/RiverPerfume

Dịch là I say that/this có được không?


https://www.duolingo.com/profile/hoavt89

Có thể dùng say, talk, speak được mà >"<

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.