"Tôi nói nó."

Dịch:I say it.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tien26691

khi nào thì dùng "say" và khi nào thì dùng "speak"?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/RiverPerfume

Dịch là I say that/this có được không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoavt89

Có thể dùng say, talk, speak được mà >"<

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.