"Bạn có một quyển sách."

Dịch:You have a book.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Alexdart1994

tớ nói đúng mà sao nó cứ ra cái khác

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dangphaque

sao has không đc

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

you không dùng với has được bạn nhé.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lie246

Vay truong hop nao dung has, truong hop nao dung have vay ban

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MarvelDuong

he, she ít, thì dùng vs has, còn i, you, we they thì dùng với have, thân ^^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

you được cho là số nhiều, chỉ thể dùng với have.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/fangtomat

khi nào thì dùng "have", "has", "had" vậy mấy bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Minh_Phan

Chỉ có ngôi thứ 3 số it (He/She?It) là dùng HAS. Các ngôi khác dùng HAVE nhé bạn !

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiabk92

Chịu với bạn bị lừa

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.