1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Bạn có một quyển sách."

"Bạn có một quyển sách."

Dịch:You have a book.

June 21, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Alexdart1994

tớ nói đúng mà sao nó cứ ra cái khác


https://www.duolingo.com/profile/dangphaque

sao has không đc


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

you không dùng với has được bạn nhé.


https://www.duolingo.com/profile/lie246

Vay truong hop nao dung has, truong hop nao dung have vay ban


https://www.duolingo.com/profile/MarvelDuong

he, she ít, thì dùng vs has, còn i, you, we they thì dùng với have, thân ^^


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

you được cho là số nhiều, chỉ thể dùng với have.


https://www.duolingo.com/profile/fangtomat

khi nào thì dùng "have", "has", "had" vậy mấy bạn?


https://www.duolingo.com/profile/Minh_Phan

Chỉ có ngôi thứ 3 số it (He/She?It) là dùng HAS. Các ngôi khác dùng HAVE nhé bạn !


https://www.duolingo.com/profile/nghiabk92

Chịu với bạn bị lừa

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.