"She beat me."

แปลว่า:เธอตีฉัน

September 29, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

ทำไมไม่เขียนว่า She beats me. ผมงง ใครรู้ช่วยบอกทีครับ


https://www.duolingo.com/profile/sunee75409

รู้แล้วเหรอ ว่าตี ถูกต้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย