"Một người phụ nữ là gì?"

Dịch:What is a woman?

June 21, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/PhamXuanHuy

cho mình hỏi sao k dùng " what is the woman" được vậy

September 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/GloriusTidus

"Một" thì phải dùng mạo từ a/an

November 1, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.