"Một người phụ nữ là gì?"

Dịch:What is a woman?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhamXuanHuy

cho mình hỏi sao k dùng " what is the woman" được vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/GloriusTidus
GloriusTidus
  • 13
  • 13
  • 6
  • 5
  • 5
  • 3
  • 2

"Một" thì phải dùng mạo từ a/an

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.