Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một người phụ nữ là gì?"

Dịch:What is a woman?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhamXuanHuy

cho mình hỏi sao k dùng " what is the woman" được vậy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/GloriusTidus
GloriusTidus
  • 13
  • 13
  • 6
  • 5
  • 5
  • 3
  • 2

"Một" thì phải dùng mạo từ a/an

3 năm trước