Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Orange and gray are colors."

Dịch:Màu cam và màu xám là những sắc màu.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Pisces_Angel

bạn ơi, nên để GREY và GRAY là đồng nghĩa đy.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/doangiosue

"màu cam và màu xám đều là màu" sai bó tay ad

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vuthaovan

màu ghi có được không hay nhât thiết phải màu xám

3 năm trước