"Một người đàn ông ăn một quả trứng."

Dịch:One man eats an egg.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Biggolden

The answer number 1 and 3 are the same. Please check it! Thanks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Huysan
Huysan
  • 13
  • 11
  • 2

We will check it . Thanks !

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DanhTrngMa

khi nao thi su dung a man va khi nao su dung a men. chi minh voi. Plz

4 năm trước

https://www.duolingo.com/heiu888

Man số ít, còn men số nhiều

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KhanhThien

không bao giờ dùng a men cả. Vì men là nhiều người đàn ông rồi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/longlacloi

cuối cùng là "one egg" hay "an egg"?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangvietduc

Cả hai đều được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/XuanPhuong2

One the man eats one egg

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nghanguyn2

Tại sao ko dùng là The man đc vậy ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTheDien

Trong câu này the hoặc an thì phải phụ thuộc ngữ cảnh mới đúng chứ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuong353202

Lúc đầu mình chọn A man eat one egg tạo sao lại sai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.