"Một người đàn ông ăn một quả trứng."

Dịch:One man eats an egg.

June 21, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Biggolden

The answer number 1 and 3 are the same. Please check it! Thanks

June 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Huysan

We will check it . Thanks !

June 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/DanhTrngMa

khi nao thi su dung a man va khi nao su dung a men. chi minh voi. Plz

June 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/heiu888

Man số ít, còn men số nhiều

July 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/KhanhThien

không bao giờ dùng a men cả. Vì men là nhiều người đàn ông rồi

September 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/longlacloi

cuối cùng là "one egg" hay "an egg"?

April 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hoangvietduc

Cả hai đều được

April 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/XuanPhuong2

One the man eats one egg

May 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nghanguyn2

Tại sao ko dùng là The man đc vậy ạ

August 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyenTheDien

Trong câu này the hoặc an thì phải phụ thuộc ngữ cảnh mới đúng chứ?

August 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/thuong353202

Lúc đầu mình chọn A man eat one egg tạo sao lại sai

April 12, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.