Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/BiRain2

make new friend

i just study english today.so i dont have much friend to pratice my english.so anyone .come to join with me.its much fun.to know from every contient ^^

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/revdolphin
revdolphin
 • 25
 • 17
 • 16
 • 10

Tôi học tiếng Việt. Bạn nói cho tôi trên tiếng Anh và tôi nói cho bạn trên tiếng Việt. Ok?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Vâng should be replaced with Được chứ/Được không/Ok/Ok chứ/Ok không/Đồng ý không/Đồng ý chứ...

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Huysan
Huysan
 • 13
 • 11
 • 2

Vâng :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/revdolphin
revdolphin
 • 25
 • 17
 • 16
 • 10

Cảm ơn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BiRain2

sure .and how can we chatting to convenient

4 năm trước

https://www.duolingo.com/backstreetgirl95

:) hello

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BiRain2

hi :) i added your fb .have you recieved my request ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Huysan
Huysan
 • 13
 • 11
 • 2

Welcome to Duolingo , English for Vietnamese course. If you like the course and think it's useful for other Vietnamese to learn English, spread the words :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BiRain2

ye thank u.because im staying here.study much english.and dont use it.its wasted to me ><.

4 năm trước